Hledáte nebo nabízíte nemovitost? Pomůžeme Vám:

Oceňování nemovitostí

PRESTON, realitní kancelář - Oceňování nemovitostí Naši znalci z oboru oceňování nemovitostí pro Vás vyhotoví znalecký posudek o ceně nemovitosti. Všichni znalci jsou koncesovanými soudními znalci a členy Komory soudních znalců ČR.

Znalecký posudek je nezbytným dokumentem při prodeji nemovitosti, který slouží jako podklad pro daň z převodu nemovitostí. Využijte těchto služeb i v případě, že nevyužíváte jiné služby naši realitní kanceláře.

Upozornění: Znalecký posudek slouží výhradně pro potřeby daně z převodu nemovitostí. Pokud žádáte o úvěr nebo hypotéku, potřebujete zajistit ocenění obecnou cenou – tzv. tržní odhad. Tyto služby zprostředkovávají naši finanční poradci (viz. financování nemovitostí).


V případě zprostředkování znaleckého posudku postupujeme následovně:

A/ Klient využívá znaleckého posudku pro prodej výhradně prostřednictvím Prestonu:
  • Postup: Dohodneme pro Vás vyhovující termín prohlídky soudním znalcem. Zajistíme všechny potřebné dokumenty potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku.
    Cena: zdarma

B/ Klient nevyužívá jiných služeb společnosti Preston
  • Postup: Předáváme kontakt na Vás spolupracujícímu znalci, který působí ve Vaši oblasti. Znalec Vás kontaktuje do 2 dnů. Následně předkládáte všechny potřebné dokumenty přímo znalci a domlouváte si termín prohlídek.
    Standardní termín vyhotovení: 7 dní
    Cena: tržní cena - 10%


Poznámka k dani z převodu nemovitostí:

Při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce). Daň z převodu nemovitostí se vypočítává z prodejní (kupní) ceny nebo z ceny dle znaleckého posudku a to z částky, která je vyšší. Současná sazba daně je 3%, daňové přiznání nutno podat do 3 měsíců od zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí.
 
 
Home O Nás Naše Služby Nabídka a Poptávka Poradenství Development Kontakt
Preston Reality © 2007